Wolverine Europe Retail BV - Verkoopvoorwaarden

Laatstelijk bijgewerkt op: 21st July 2020

Inleiding

Deze Verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) vormen de voorwaarden waarop Wolverine Europe Retail B.V., ingeschreven in Nederland onder KvK-nummer 34125356, gevestigd aan het Beursplein 37, kamer 1355, 3011 AA Rotterdam (“Wolverine” of “wij/ons/onze”) producten aan u levert via www.saucony.com/BE/nl_BE/ (de “Site”). Ons BTW-nummer is OSS NL808486123B01. Btw-registratie in Nederland onder One-Stop Shop (OSS)

Wij waarderen uw belangstelling in onze producten en diensten op de Site en uw bezoeken van aan de Site.


Overeenkomst

Producten kopen

Behalve aan de Terms of Use is de aankoop van producten die wij u via de Site leveren (de “Producten”), onderworpen aan deze Verkoopvoorwaarden. Wij verzoeken u de Verkoopvoorwaarden te lezen alvorens producten via de Site te bestellen, omdat u door het bestellen van onze Producten verklaart u te onderwerpen aan de Verkoopvoorwaarden. U wordt gevraagd op de knop “Bevestigen” in het Kassa-gedeelte van de Site te klikken om uw bestelling bij ons (de “Bestelling”) te bevestigen en aan te geven dat u deze Verkoopvoorwaarden accepteert. Als u deze Verkoopvoorwaarden niet accepteert en niet op deze knop klikt, kunt u via deze Site geen producten bestellen.

Wij adviseren u een kopie van deze Verkoopvoorwaarden af te drukken voor latere raadpleging.


Verkoopvoorwaarden

NIETS IN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN TAST UW WETTELIJKE RECHTEN AAN.


1. Levering van Producten via deze Site

  1.1 De Site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. Wij accepteren geen bestellingen van niet in dit land woonachtige personen.

  1.2 Deze Site is uitsluitend opgezet met het doel Producten te verkopen aan eindgebruikers. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot deze Site te weigeren en een bestelling te annuleren, om welke reden dan ook, met inbegrip van bestellingen die wij frauduleus achten en bestellingen van klanten van wie wij redenen hebben om aan te nemen dat ze van plan zijn de producten weder te verkopen en/of commercieel te exporteren.

  1.3 Door via deze Site een bestelling te plaatsen bevestigt u dat:
   1.3.1 U bevoegd bent bindende contracten aan te gaan;

   1.3.2 U ten minste 18 jaar oud bent;

   1.3.3 U woonachtig bent in Nederland; en dat

   1.3.4 U de Site opent vanuit Nederland.

  1.4 De prijzen van Producten zijn in euro´s, inclusief BTW, maar exclusief de toepasselijke leveringskosten, zoals genoemd in onze leveringsinformatie-FAQ. Als op uw bestelling leveringskosten van toepassing zijn, wordt u hierover geïnformeerd tijdens het transactionele deel van het bestelproces en nogmaals in de e-mail die wij u ter bevestiging sturen. De vermelde prijzen en leveringskosten gelden alleen in Nederland. Prijzen en aanbiedingen zijn geldig en Producten zijn leverbaar zolang de voorraad sterkt en kunnen tot onze acceptatie van uw bestelling en ontvangst van betaling van u op elk moment worden gewijzigd.

  1.5 Het plaatsen van een Product op deze Site vormt een uitnodiging om aanbiedingen voor Producten te aanvaarden, houdt geen aanbieding in om het product te verkopen tegen de genoemde prijs en is voor ons niet bindend. Wij zijn niet verplicht uw Bestelling te aanvaarden.

  1.6 Hoewel wij al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op de Site juist zijn, kunnen fouten soms voorkomen. Ingeval door een typefout een onjuiste prijs staat vermeld bij een Product dat u hebt besteld, zullen wij u per e-mail informeren over de juiste prijs alvorens uw Bestelling te versturen. In deze e-mail verzoeken wij u te bevestigen of u uw Bestelling tegen de nieuwe, juiste prijs wilt continueren. Na ontvangst van uw bevestiging versturen wij uw Bestelling. Als u niet binnen 7 dagen na ontvangst van onze e-mail met de prijscorrectie bevestigt dat u de Bestelling wilt continueren, zullen we dit opvatten als een intrekking van uw Bestelling en zullen we uw betalingsgegevens uit ons systeem verwijderen.

  1.7 Hoewel wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om de juistheid en volledigheid van de informatie op deze Site te garanderen en ervoor te zorgen dat alle gegevens, afbeeldingen en omschrijvingen van Producten juist zijn op het moment dat de informatie op deze Site wordt geplaatst, wordt de Site in de feitelijke staat (“as is”) beschikbaar gesteld en geven wij geen garanties over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze Site. We kunnen helaas niet garanderen dat de weergave van afbeeldingen op deze Site juist is. De werkelijke kleuren van Producten kunnen als gevolg van ons fotografische procedé verschillen van de kleuren in de afbeeldingen. Verder geven wij geen garantie dat de Site zonder onderbreking beschikbaar zal zijn en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot verlies of schade die voortvloeit uit deze onbeschikbaarheid.

2. Acceptatie van bestellingen

  2.1 Bestellingen kunnen als volgt via de Site worden geplaatst:
   2.1.1 U dient het Product dat u wilt kopen, toe te voegen aan uw winkelmandje en vervolgens verder te gaan naar de Kassa.

   2.1.2 Als dit de eerste keer is dat u iets op de Site koopt, kunt u nu een account bij ons maken en inloggen met uw inloggegevens; wanneer u al een account bij ons hebt, kunt u uw inloggegevens invoeren om uw account te openen. U kunt uw aankoop ook als gast doen, zonder in te loggen.

   2.1.3 Vervolgens wordt u gevraagd uw leverings- en betalingsgegevens in te voeren.

   2.1.4 Als u uw Bestelling hebt voltooid, wordt u gevraagd te bevestigen dat deze juist is en dat u akkoord gaat met deze Verkoopvoorwaarden. Als uw Bestelling niet juist is, kunt u uw Bestelling opnieuw openen en de fouten corrigeren alvorens uw Bestelling opnieuw te bevestigen en te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Bestelling juist is, voordat u ons uw Bestelling stuurt.

   2.1.5 Nadat u uw Bestelling bij ons hebt geplaatst, verwerken wij de betalingsgegevens die u ons hebt verstrekt om betaling voor uw Bestelling te kunnen ontvangen en sturen wij u een e-mail om uw Bestelling te bevestigen. Daarna controleren wij of wij uw Bestelling kunnen leveren. Alle artikelen worden verkocht onder voorbehoud van beschikbaarheid.

   2.1.6 U dient onze e-mail waarin wij uw bestelling bevestigen, op juistheid te controleren en ons direct te informeren als deze fouten bevat. Deze e-mail houdt geen aanvaarding in van de door u geplaatste Bestelling. Uw Bestelling wordt door ons aanvaard, wanneer wij de producten naar u verzenden. Het risico van verlies en eigendom van elk door u gekocht artikel gaat op u over op het moment dat wij het artikel aan de vervoerder leveren. We nemen geen eigendom van een geretourneerd artikel totdat het artikel aankomt in ons distributiecentrum. Naar eigen goeddunken kan een terugbetaling worden gedaan zonder dat een retourzending vereist is en in dat geval nemen we geen eigendom van het terugbetaalde artikel.

   2.1.7 N.B.: Producten in een Bestelling waarvan we de levering niet hebben kunnen bevestigen in de e-mail, maken geen deel uit van onze overeenkomst met u.
  2.2 Als er problemen zijn met uw Bestelling, neemt een medewerker van Wolverine contact met u op.

3. Prijzen en betalingswijze

  3.1 Alle Producten dienen te worden betaald met een creditcard of betaalkaart. Wij accepteren betalingen met MasterCard en VISA en wij bevestigen uw Bestelling pas wanneer we autorisatie of validatie en bevestiging van betaling hebben ontvangen.

  3.2 Voor betaalkaarten geldt dat alle houders van creditcards, betaalkaarten en bank-/bouwkasrekeningen worden onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie. Als de uitgever van uw betaalkaart of onze chequecontroledienst de betaling weigert of om welke reden dan ook niet autoriseert of valideert, zijn wij onder dergelijke omstandigheden niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende vertraagde levering of niet-levering van de Producten die u hebt besteld.

  3.3 Voor betalingen aan Klarna dient u uw betalingsmethode met Klarna te regelen en de voorwaarden van Klarna te aanvaarden. Informatie over Klarna, inclusief de voorwaarden, vindt u hier.

  3.4 Door ons de benodigde gegevens te verstrekken machtigt u ons uitdrukkelijk om van tijd tot tijd informatie over u door te sturen naar of te verkrijgen van derden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, uw naam, adres, telefoonnummer, betaalkaart- of creditcardgegevens, chequegegevens of kredietwaardigheidsrapporten, om uw identiteit en leveringsadres voor de Producten te verifiëren, de geldigheid van uw betaalkaart te controleren, autorisatie te verkrijgen voor uw betaling en te bepalen of u in aanmerking komt voor termijnbetaling van de Producten. Zie ons privacybeleid privacybeleid voor aanvullende gegevens.

4. Beschikbaarheid en levering

  4.1 Levering is beperkt tot Nederland. Wij bezorgen Producten op Nederlandse adressen per de datum zoals vermeld in de e-mail die we u ter bevestiging van de Bestelling sturen of, indien geen datum is vermeld, binnen tien werkdagen (doch uiterlijk binnen 30 werkdagen) na de datum van de e-mail die wij u ter bevestiging van de Bestelling sturen. Als wij niet kunnen leveren binnen deze tijdslimiet, ontvangt u hierover van tevoren bericht en geven wij aan binnen welke tijd wij wel kunnen leveren (“Herziene datum”). Wanneer u de Herziene datum niet accepteert, wordt uw Bestelling geannuleerd en restitueren wij uw betaling. Wij zijn in geen geval verplicht schadevergoeding of boete te betalen wegens te late levering.

  4.2 Alle leveringen zullen worden verzonden per aangetekende post of koeriersdienst. Bij aflevering van de Producten kan een handtekening voor ontvangst vereist zijn, dus let erop dat u het juiste leveringsadres opgeeft. U dient uw afleveringsbon en al het verpakkingsmateriaal te bewaren en ons klantenserviceteam direct in kennis te stellen, wanneer een van de Producten ontbreekt of beschadigd is (zie bepaling 6.4 hieronder in geval van Producten die bij levering beschadigd blijken te zijn).

5. Uw recht op annulering

  5.1 U hebt het recht uw Bestelling of uw aankoop van Producten op elk moment te annuleren, voordat deze aan u worden afgeleverd en gedurende 14 werkdagen na aflevering. U kunt uw annulering telefonisch of schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) aan ons doorgeven. Als de Producten al aan u zijn geleverd, kunt u uw aankoop annuleren door ze aan ons te retourneren, overeenkomstig ons reglement voor retourzendingen. Wanneer u uw bestelling of aankoop annuleert wegens een probleem met de Producten na levering, verzoeken wij u ons bij annulering te informeren over dit probleem (Zie bepaling 6.4 hieronder).

  5.2 Wanneer u uw aankoop van Producten op “neutrale” gronden annuleert, gebruik makend van uw in bepaling

  5.3 Hierboven beschreven recht, dient u de Producten aan ons te retourneren overeenkomstig ons reglement voor retourzendingen, waarbij de kosten van retourzending voor uw rekening komen. De Producten dienen ongedragen te worden geretourneerd en in een staat waaruit blijkt dat ze steeds in uw bezit zijn geweest en naar behoren zijn behandeld. Wanneer u gebruikt maakt van onze retourservice om de Producten aan ons te retourneren, zijn wij gerechtigd op het te restitueren bedrag een retourvergoeding in mindering te brengen van ten hoogste de werkelijke directe kosten.

6. Reglement voor retourzendingen

  6.1 U kunt schoenen die u van ons hebt ontvangen, binnenshuis proberen, met sokken aan. Bij annulering of retournering om welke reden dan ook dient u onze procedures voor retourzendingen te volgen (zoals hieronder beschreven) en de Producten die we u hebben geleverd, aan ons te retourneren overeenkomstig deze procedures.

  6.2 Wanneer u Producten wilt terugsturen, verzoeken wij u de in het pakket meegeleverde instructies of de instructies onder uw pakket retour zenden op te volgen. In geval van problemen met de retourzending van uw artikel of met het afdrukken van een retouretiket kunt u contact met ons opnemen op info@saucony.eu en verzoeken om nadere instructies of een retouretiket. Volg a.u.b. alle instructies nauwgezet op, zodat wij uw betaling kunnen restitueren en uw geannuleerde aankoop of geretourneerde Producten snel kunnen afhandelen.

  6.3 Indien u uw aankoop wilt annuleren op “neutrale” gronden, overeenkomstig bepaling 5.1 hierboven, brengen wij een vergoeding voor het gebruik van onze retourservice in rekening van ten hoogste de werkelijke, directe kosten, tenzij u de retourzending van de Producten voor eigen rekening hebt geregeld (zie bepaling 5.2 hierboven voor meer informatie).

  6.4 Indien de Producten bij levering defect of beschadigd zijn of indien het geleverde afwijkt van de bestelling, nemen wij de kosten van retourzending voor onze rekening (op voorwaarde dat wij de vervoerder kunnen kiezen) en zullen wij de Producten naar uw keuze repareren, vervangen (indien dezelfde of soortgelijke producten leverbaar zijn) of het betaalde bedrag inclusief de leveringskosten van dergelijke Producten restitueren, mits de Producten volledig zijn en verkeren in de staat als geleverd in de oorspronkelijke doos.

  6.5 Het is uw verantwoordelijkheid om niet-geautoriseerde retourzendingen weer op te halen uit ons magazijn. Dit betreft bijvoorbeeld Producten die zijn geretourneerd omdat ze defect zouden zijn, maar die vervolgens niet defect bleken te zijn. Wij behouden ons in dat geval het recht voor deze Producten voor uw rekening aan u te retourneren.

  6.6 U bent wettelijk verplicht de Producten die u wilt retourneren, naar behoren te behandelen zolang ze in uw bezit zijn. Wanneer u deze verplichting niet nakomt, zijn wij gerechtigd schadevergoeding te eisen.

7. Restitutie

  7.1 Bij annulering conform bepaling 5.1 of bij retournering van defecte, verkeerde of beschadigde Producten conform bepaling 6.4 van ons reglement voor retourzendingen restitueren wij het volledige aan ons betaalde bedrag, inclusief leveringskosten. Bij retournering van Producten conform ons reglement voor retourzendingen om welke andere reden dan ook, restitueren wij het volledige aan ons betaalde bedrag, onder aftrek van eventuele leveringskosten.

  7.2 Wanneer u de Producten hebt betaald met een betaalkaart, vindt restitutie plaats middels terugstorting op de betaalkaartrekening waarvan het bedrag oorspronkelijk is afgeschreven.

  7.3 Restituties worden steeds uitgevoerd binnen 14 werkdagen na:
   7.3.1 (indien de Producten nog niet naar u zijn verzonden) onze schriftelijke bevestiging aan u dat uw bestelling is geannuleerd; of
   7.3.2 (indien de Producten naar u zijn verzonden) ontvangst van de geretourneerde Producten door ons.


8. Aansprakelijkheid voor geleverde Producten

  8.1 Wij garanderen u dat de bij ons via deze Site gekochte Producten van goede kwaliteit zijn en redelijk geschikt zijn voor de doelen waarvoor dit soort producten gewoonlijk worden geleverd.

  8.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid voor door u als gevolg van onze niet-nakoming van deze Verkoopvoorwaarden geleden schade strikt beperkt tot de koopprijs van het door u gekochte Product en de eventuele voorzienbare schade die uit onze niet-nakoming van deze Verkoopvoorwaarden kan voortvloeien. Onder voorzienbare schade wordt verstaan de schade zoals door u of ons te voorzien op het moment dat uw Bestelling door ons wordt geaccepteerd.

  8.3 Behoudens bepaling 8.5 hieronder zijn wij niet verantwoordelijk voor indirecte schade die ontstaat als gevolg van een neveneffect van de hoofdschade en die door u en ons niet was te voorzien, met inbegrip van, doch niet beperkt tot:
   8.3.1 derving van inkomsten of omzetverlies;

   8.3.2 verlies van bedrijfsactiviteiten;

   8.3.3 winstderving of verlies van contracten; of

   8.3.4 verlies van geanticipeerde besparingen

   met dien verstande dat bepaling 8.3 niet in de weg staat aan het vorderen van schadevergoeding wegens verlies van of schade aan uw tastbare eigendom op grond van het bepaalde in bepaling 8.1 of bepaling 8.2 of aan andere vorderingen wegens directe financiële schade die niet worden uitgesloten door bepalingen 8.3.1 tot en met 8.3.4, inclusief bepaling 8.3.
  8.4 Behoudens bepaling 8.5 hieronder zijn wij niet verantwoordelijk voor de vertraagde nakoming of niet-nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden als gevolg van een oorzaak die redelijkerwijs buiten onze invloed valt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot: overmacht, overheidsoptreden, oorlog, brand, overstroming, explosie of ongeregeldheden, storing in IT- of telecommunicatiediensten, verzuim van een derde (waaronder verzuim om gegevens te verstrekken) en stakingen.

  8.5 Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit noch beperken wij deze:
   8.5.1 voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

   8.5.2 voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

   8.5.3 op grond van geldend consumentenrecht voor zover dit wettelijk verboden is; en

   8.5.4 voor zaken waarvoor wij onze aansprakelijkheid wettelijk niet mogen uitsluiten of proberen uit te sluiten.

9. Kennisgevingen

  Alle door u aan ons te geven kennisgevingen dienen te worden gericht aan Wolverine op info@saucony.eu of King’s Place, 90 York Way, London N1 9AG, Engeland. Wij kunnen kennisgevingen aan u richten aan het e-mail- of postadres dat u ons bij het plaatsen van een bestelling opgeeft. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn bezorgd direct na publicatie op deze Site, 24 uur na verzending van een e-mail of drie dagen na de datum waarop een brief op de bus is gedaan. Als bewijs dat kennisgeving is gedaan, volstaat het, in geval van een brief, te bewijzen dat de desbetreffende brief juist is geadresseerd, gefrankeerd en op de bus gedaan en, in geval van een e-mail, dat de desbetreffende e-mail is gestuurd naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

10. Volledige overeenkomst

  Deze Verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons betreffende uw gebruik van de Site. Verklaringen van medewerkers van ons kunnen niet worden opgevat als een afwijking van deze Verkoopvoorwaarden of als een voorstelling van zaken betreffende de aard, kwaliteit of beschikbaarheid van de Site of op de Site beschikbaar gestelde producten.

11. Scheiding

  Indien een bepaling in deze Verkoopvoorwaarden door een rechter ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt deze gescheiden van de rest van deze Verkoopvoorwaarden, die onverminderd van kracht zullen blijven.

12. Afstand van recht

  Het niet of niet tijdig uitoefenen door ons van onze bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen op grond van deze Verkoopvoorwaarden zal niet leiden tot afstand daarvan, en ook zal een afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van deze bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen enige andere of verdere uitoefening daarvan in de weg staan.

13. Rechten van derden

  Personen die geen partij zijn bij een overeenkomst die onderworpen is aan de Verkoopvoorwaarden tussen u en ons, zijn niet gerechtigd bepalingen daarin af te dwingen op grond van de Britse Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, tenzij deze Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk voorzien in dergelijke rechten.

14. Verandering

  U bent onderworpen aan de beleidslijnen en Verkoopvoorwaarden die gelden op het moment dat u Producten bij ons bestelt, tenzij een verandering van die beleidslijnen of deze Verkoopvoorwaarden wettelijk of van overheidswege is vereist (in welk geval die wijziging van toepassing is op eerder door u geplaatste bestellingen), of indien wij u in kennis stellen van de verandering in deze beleidslijnen of Verkoopvoorwaarden voordat wij betaling van u ontvangen en uw Bestelling accepteren (in welk geval wij het recht hebben aan te nemen dat u de verandering in de Verkoopvoorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen zeven werkdagen nadat u de Producten hebt ontvangen, anderszins bericht).

15. Toepasselijk recht

  Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland enWales en de rechtbanken van Engeland en Wales zijn bevoegd kennis te nemen van elk geschil dat ontstaat op grond van of in verband met deze Verkoopvoorwaarden

16. Gebruik van uw persoonsgegevens

  Wij verzoeken u de bepalingen van het Privacybeleid te lezen dat belangrijke informatie bevat over het gebruik van de persoonsgegevens die u bij gebruik van deze Site verstrekt.