Algemene onlineverkoopvoorwaarden

Op deze pagina (en in de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) worden de algemene voorwaarden beschreven op basis waarvan wij alle producten (Producten) leveren die op onze website worden vermeld. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst via onze site. Als u bij ons bestelt, betekent dit dat u ermee akkoord gaat gehouden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Wij raden u aan deze algemene voorwaarden af te drukken en te bewaren voor het geval u ze nogmaals wilt raadplegen.

Wanneer u Producten bij ons bestelt, dan moet u deze algemene voorwaarden accepteren. Mocht u deze algemene voorwaarden niet accepteren, dan kunt u geen bestelling plaatsen via onze site. Deze speciale algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op Producten die worden besteld via deze website. Als u elders een product hebt gekocht, bijvoorbeeld in een winkel, dan gelden er voor u andere voorwaarden met betrekking tot die aankoop en ook een andere retourprocedure. Als u hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met de winkel waar u deze goederen hebt gekocht.

 1. Informatie over ons

  1. Wij beheren de volgende websites: saucony.eu , saucony.co.uk, saucony.de, saucony.fr, saucony.at, saucony.ie,saucony.nl, saucony.be. Wij zijn Wolverine Europe B.V., een onderneming die is geregistreerd in Nederland onder Kamer van Koophandel-nummer 34125356 en is gevestigd te Beursplein 37, Room 1355, 3011AA Rotterdam, Nederland. Ons btw-nummer is NL 808486123B01
 2. Aan wie wij leveren

  Onze websites kunnen alleen gebruikt worden door personen die woonachtig zijn in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk (Landen waaraan wordt geleverd). Wij accepteren geen bestellingen van personen die niet in deze landen wonen en wij versturen producten alleen naar de Landen waaraan wordt geleverd.

 3. Uw status

  Door een bestelling te plaatsen via onze site, stemt u ermee in dat:

  1. u juridisch gezien in staat bent een bindend contract aan te gaan;
  2. u ten minste 18 jaar oud bent;
  3. u een inwoner bent van een van de Landen waaraan wordt geleverd;
  4. u onze site bezoekt vanuit dat land.
 4. Hoe het contract tot stand komt

  1. Iedere bestelling moet eerst door ons worden geaccepteerd. Wij bevestigen de acceptatie van uw bestelling via een e-mail waarin wordt bevestigd dat het Product is besteld (Bestelbevestiging). Er is pas sprake van een contract tussen ons (Contract) op het moment dat wij u de Bestelbevestiging sturen. Zodra de Bestelbevestiging is verstuurd, staat de bestelling vast en kunt u deze niet meer wijzigen.
  2. Het Contract heeft alleen betrekking op de Producten waarvan wij de Bestelling hebben bevestigd in de Bestelbevestiging. Wij zijn niet verplicht eventuele andere Producten te leveren die eventueel onderdeel uitmaken van uw bestelling totdat de Bestelling van deze Producten in een aparte Bestelbevestiging is bevestigd.
  3. Zorg ervoor dat u onze e-mails kunt ontvangen. Als u bijvoorbeeld een e-mailfilter gebruikt, stel deze dan zo in dat info@saucony.com wordt herkend als een veilige afzender.
 5. Consumentenrechten

  1. Als u als consument een contract aangaat, dan kunt u te allen tijde Producten binnen 45 werkdagen aan ons retourneren, gerekend vanaf de dag nadat u de Producten hebt ontvangen. In dat geval wordt de prijs die voor de Producten is betaald volledig vergoed conform ons retourbeleid (zoals omschreven in artikel 9 hieronder).
  2. Als u Producten wilt retourneren, dan moet u de aanwijzingen op het retourformulier volgen. Dit formulier vindt u op de achterkant van de pakbon die bij de Producten is gevoegd. Als u de pakbon bent kwijtgeraakt (of als deze om de een of andere reden niet bij de ontvangen Producten zit), dan kunt u alle aanwijzingen voor het retourneren ook op onze website vinden. U moet ook de Producten zo snel mogelijk, op uw eigen kosten, aan ons retourneren. U bent juridisch verplicht om zorgvuldig met de Producten om te gaan terwijl ze in uw bezit zijn. Indien u niet aan deze verplichting voldoet, dan hebben wij mogelijk het recht op compensatie.
  3. Informatie over uw wettelijk recht op annulering en een uitleg over hoe u dit recht kunt uitoefenen vindt u in de Bestelbevestiging. Dit laat uw overige wettelijke rechten als consument onverlet.
 6. Beschikbaarheid en levering

  Uw bestelling wordt uiterlijk geleverd op de leverdatum die staat vermeld in de Bestelbevestiging of, als er geen leverdatum wordt vermeld, binnen 30 dagen na de datum waarop de Bestelbevestiging is verzonden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

 7. Risico en eigendom

  1. De Producten zijn voor uw risico vanaf het moment van levering op het adres dat staat vermeld op de Bestelbevestiging. Eigendom van de Producten gaat pas op u over wanneer de volledige betaling voor de Producten, inclusief verzendkosten, door ons is ontvangen.
 8. Prijs en betaling

  1. De prijs van de Producten en de verzendkosten zijn gelijk aan hetgeen staat vermeld op onze site, behalve wanneer er sprake is van een duidelijke vergissing.
  2. De prijzen van de Producten zijn inclusief btw.
  3. Productprijzen en verzendkosten kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar dergelijke wijzigingen worden niet doorgevoerd in bestellingen waarvoor wij u al een Bestelbevestiging hebben gestuurd.
  4. Onze site bevat een groot aantal Producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks al onze inspanningen, een aantal vermelde Producten verkeerd is geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen tijdens de Bestelprocedure. Dit betekent dat wij de lagere prijs berekenen als u het Product bestelt als de juiste prijs van een Product lager is dan de vermelde prijs. Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die wordt vermeld op onze site, dan zullen wij doorgaans, naar eigen inzicht, contact met u opnemen voordat het Product definitief wordt besteld, of de bestelling afwijzen en u daarover informeren.
  5. Wij zijn niet verplicht u het Product te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs nadat wij u een Bestelbevestiging hebben gestuurd, als de prijs duidelijk en onmiskenbaar onjuist is en u dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen.
  6. Alle Producten moeten worden betaald via een van de betaalmethodes vermeld op onze betalingspagina. Deze pagina vindt u hier. Uw creditcard of bankpas wordt pas belast als wij uw bestelling Bestellen. Als u betaalt per overschrijving of via iDeal, dan Bestellen wij uw bestelling zodra uw betaling is goedgekeurd. Als wij uw aanbod om de Producten te kopen niet accepteren, dan worden eventuele gedane betalingen terugbetaald.
  7. Wij vinden het erg belangrijk dat informatie veilig is. Wij zullen u nooit per e-mail naar uw betalingsgegevens vragen. Zorg ervoor dat u uw betalingsgegevens en persoonlijke gegevens alleen bekendmaakt via een veilige server. Geef uw creditcardnummer, PIN-code of wachtwoord nooit aan iemand anders om aan ons te geven. Log altijd uit uw account uit als u klaar bent met winkelen.
 9. Ons retourbeleid

  1. Als u een Product aan ons retourneert:
   1. Omdat u ons hebt meegedeeld dat u de Producten wilt retourneren tijdens de bedenktijd (zie artikel 5.1 hierboven), dan betalen wij u het bedrag zo snel mogelijk terug en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop u formeel hebt aangegeven dat u de bestelling annuleert. In dat geval wordt de prijs van het Product volledig terugbetaald, samen met de oorspronkelijke verzendkosten. Volg voor het terugsturen van de goederen de instructies voor gratis retourzending. Als u kiest voor een andere methode van retourneren, bent u verantwoordelijk voor de kosten van het aan ons terugsturen van het product.
   2. Wegens enige andere reden (bijvoorbeeld omdat u ons overeenkomstig artikel 20 hebt meegedeeld dat u niet instemt met een wijziging in deze algemene voorwaarden of een van onze beleidsvoorschriften, of omdat u vindt dat het Product gebreken vertoont), dan zullen wij het geretourneerde Product onderzoeken en u binnen een redelijke tijdsperiode via e-mail informeren over de terugbetaling. Doorgaans vindt de terugbetaling zo snel mogelijk plaats, en in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij via e-mail hebben bevestigd dat u recht hebt op terugbetaling. De prijs van een Product met gebreken wordt volledig door ons vergoed, inclusief de van toepassing zijnde oorspronkelijke verzendkosten. Volg voor het terugsturen van de goederen de instructies voor gratis retourzending.
  2. Wanneer u Producten aan ons retourneert, stuur dan de originele verpakking mee (inclusief de doos waarin de Producten zich bevonden en de verpakking eromheen, als deze nog in goede staat zijn) met het ingevulde retourformulier en volg de instructies voor gratis retourzending.
  3. Doorgaans betalen wij geld dat wij van u hebben ontvangen terug via de dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt om uw aanschaf te betalen. Geretourneerde Producten kunnen niet geruild worden voor een ander Product. Als u Producten wilt ruilen, dan moet u de procedures volgen voor het retourneren van ongewenste Producten en tegelijkertijd via onze website een nieuwe bestelling plaatsen voor de vervangende Producten. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag voor een vervangend Product sneller en veiliger afhandelen. Wij zullen geretourneerde Producten zo snel mogelijk verwerken en zo nodig het tegoed bijschrijven op uw account.
 10. Garantie

  Wij beloven u dat alle Producten die via onze website worden gekocht bij levering in materieel opzicht voldoen aan de omschrijving, van acceptabele kwaliteit zijn en in redelijke mate geschikt zijn voor het doel waarvoor dergelijke producten doorgaans worden geleverd. In een aantal van de Landen waaraan wordt geleverd, gelden voor consumenten mogelijk extra garantierechten. Deze rechten zullen wij respecteren.

 11. Onze aansprakelijkheid

  1. Behoudens het bepaalde in artikel 11.iii, zijn wij, als wij verzuimen ons te houden aan deze algemene voorwaarden, alleen aansprakelijk ter hoogte van de aankoopprijs van de producten en, behoudens het bepaalde in artikel 11.ii, voor het eventuele verlies dat u lijdt door ons verzuim (of dit voortkomt uit een overeenkomst, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins) dat het voorzienbare resultaat is van dit verzuim.
  2. Behoudens het bepaalde in artikel 11.iii, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies dat wordt veroorzaakt doordat wij ons niet hebben gehouden aan deze algemene voorwaarden en dat in een van de volgende categorieën valt:
   1. verlies van inkomsten of opbrengsten;
   2. verlies van omzet;
   3. verlies van winst;
   4. verlies van verwachte besparingen;
   5. verlies van gegevens of
   6. verspilling van managementtijd of werktijd.
  3. Dit artikel 11.ii sluit echter geen aanspraken uit met betrekking tot verlies van of schade aan uw tastbare bezit die te voorzien is of enige andere aanspraken met betrekking tot direct verlies die niet worden uitgesloten door categorieën (a) tot en met (f) in dit artikel 11.ii.
  4. Deze overeenkomst bevat niets dat onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt met betrekking tot:
   1. dood of persoonlijke verwonding die het gevolg is van onze nalatigheid;
   2. fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;
   3. enige schending van de verplichtingen die voortvloeien uit sectie 12 van de Britse Sale of Goods Act 1979, de Franse Code de la Consommation of enige vergelijkbare wetgeving met een vergelijkbaar effect die van toepassing is op het Contract;
   4. producten die gebreken vertonen volgens de Britse Consumer Protection Act 1987, of enige vergelijkbare wetgeving met een vergelijkbaar effect die van toepassing is op het Contract;
   5. alle opzettelijke schendingen van deze algemene voorwaarden waardoor u gerechtigd zou zijn het Contract te beëindigen; of
   6. enige andere reden waardoor het onrechtmatig zou zijn als wij onze aansprakelijkheid zouden uitsluiten of pogen uit te sluiten.
 12. Producten versturen naar een ander land

  1. Wij versturen alleen Producten naar de Landen waaraan wordt geleverd. Als u ons vraagt Producten te versturen naar een ander land dan het land waarin u zich bevindt, dan moet u zich houden aan alle toepasselijke wetten en regels van het land waarnaar de producten worden verstuurd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden wanneer u wetten overtreedt.
 13. Schriftelijke communicatie

  In sommige landen is het wettelijk voorgeschreven dat bepaalde informatie of communicatie die wij u sturen schriftelijk plaatsvindt. Als u onze website gebruikt, dan accepteert u dat communicatie met ons hoofdzakelijk via elektronische middelen plaatsvindt. Wij zullen contact met u opnemen per e-mail of informatie verstrekken door aankondigingen op onze website te plaatsen. Wegens contractuele redenen stemt u in met deze elektronische manier van communiceren en accepteert u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en overige communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan een eventuele wettelijke eis dat deze communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 14. Kennisgevingen

  Al uw kennisgevingen moeten gericht worden aan Wolverine Worldwide, Kings Place, York Way 90, N1 9AG, Londen, Verenigd Koninkrijk. Wij kunnen u een kennisgeving sturen op het e-mail- of postadres dat u aan ons verstrekt als u een bestelling plaatst of op een van de manieren die in het bovenstaande artikel 13 zijn aangegeven. Een kennisgeving wordt geacht ontvangen en correct verstrekt te zijn onmiddellijk nadat deze op onze website is geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verstuurd of drie dagen na de datum waarop een brief is verstuurd. Om het doen van een kennisgeving te bewijzen is het voldoende dat, in het geval van een brief, wordt bewezen dat de brief juist is geadresseerd, voorzien van porto en verstuurd en, in het geval van een e-mail, dat de e-mail is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  1. Het Contract tussen u en ons bindt u en ons en onze wederzijdse rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
  2. U mag een Contract niet overdragen, toewijzen, opdragen of op enige andere wijze daarvan afstand doen, of van uw rechten of plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat wij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben verleend.
  3. Gedurende de looptijd van een Contract kunnen wij dit Contract, of een van onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, te allen tijde overdragen, toewijzen, opdragen, uitbesteden of op een andere wijze daarvan afstand doen. Wij kunnen al deze dingen doen met een van de overige onderdelen van onze onderneming of in een aparte transactie. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de Contracten die wij zijn aangegaan scheiden van de overige onderdelen van onze onderneming. Als er een overdracht van verplichting plaatsvindt die geen onderdeel uitmaakt van een overdracht van onze onderneming, dan hebt u het recht de overeenkomst te beëindigen.
 16. Gebeurtenissen buiten onze macht

  1. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen volgens een contract die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht vallen (geval van overmacht).
  2. Van overmacht is sprake in het geval van handelingen, gebeurtenissen, het niet gebeuren, verzuim of ongelukken die redelijkerwijs buiten onze macht vallen. Hiertoe behoren in het bijzonder (zonder beperking) de volgende:
   1. stakingen, bedrijfsbezetttingen of andere acties in bedrijven;
   2. burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (wel of niet verklaard) of een oorlogsdreiging of -voorbereiding;
   3. brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuiving, epidemie of andere natuurramp;
   4. de onmogelijkheid om gebruik te maken van treinen, schepen, vliegtuigen, wegverkeer of enig ander openbaar of particulier transportmiddel;
   5. de onmogelijkheid om openbare of particuliere telecommunicatienetwerken te gebruiken; en
   6. de handelingen, verordeningen, wetgeving, regelgeving of beperkingen van of door enige overheid.
  3. Onze prestaties die voortvloeien uit enig contract worden geacht te zijn opgeschort gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, en deze prestaties kunnen worden uitgesteld voor de duur van deze periode. Wij zullen doen wat redelijkerwijs binnen onze macht ligt om de situatie van overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons toestaat Producten te blijven leveren ondanks de situatie van overmacht. Wij wijzen u erop dat wij Producten ter verkoop kunnen blijven aanbieden ondanks dat een situatie van overmacht de levering daarvan beïnvloedt.
 17. Verklaring van afstand

  1. Indien wij op enig moment tijdens de looptijd van een Contract niet aandringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen volgens het Contract of een van deze algemene voorwaarden, of indien wij een van de rechten of rechtsmiddelen waartoe wij krachtens het Contract gerechtigd zijn niet uitoefenen of inzetten, zal dit geen verklaring van afstand inhouden van onze rechten en rechtsmiddelen en zal dit u niet ontheffen van nakoming van uw verplichtingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het gaat om een verklaring van afstand en dit schriftelijk aan u wordt meegedeeld overeenkomstig bovenstaand artikel 14.
 18. Scheidbaarheid

  Als een bevoegde autoriteit oordeelt dat een van deze algemene voorwaarden of een bepaling van een Contract in enige mate ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, dan zal die voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen, die hun volledige geldigheid zullen behouden voor zover de wet dit toestaat.

 19. Volledige overeenkomst

  1. Als u onze website gebruikt en bij ons een bestelling plaatst, dan stemt u ook in met de voorwaarden van onsPrivacybeleid en onze Overeenkomst voor toegang tot de website.
  2. Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons (met uitzondering van het Privacybeleid en de Overeenkomst voor toegang tot de website) en zij vervangen (met uitzondering van deze twee overeenkomsten) alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, eerdere akkoorden, afspraken of overeenkomsten tussen ons.
  3. Wij onderkennen ieder dat, bij het aangaan van een Contract, wij geen van beiden uitgaan van, of middelen zullen gebruiken met betrekking tot, enige voorstelling van zaken of garantie (die onbedoeld of uit onoplettendheid is gegeven) die niet wordt omschreven in deze algemene voorwaarden of de documenten waaraan hierin wordt verwezen.
  4. Wij zijn het er beiden mee eens dat wij met betrekking tot die voorstellingen van zaken en garanties die in deze overeenkomst worden omschreven (die onbedoeld of uit onoplettendheid zijn gegeven) alleen aansprakelijk zijn voor contractbreuk.
  5. Niets in dit artikel houdt een beperking in van of sluit aansprakelijkheid uit voor fraude.
 20. Ons recht om deze algemene voorwaarden aan te passen

  1. Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te herzien en aan te passen, met inbegrip van het wijzigen van de Landen waaraan wordt geleverd, naar aanleiding van wijzigingen in economische omstandigheden die van invloed zijn op onze onderneming, wijzigingen in technologieën, wijzigingen in betaalmethodes, wijzigingen in relevante wetten en regelgevingen en wijzingen in de capaciteiten van ons systeem.
  2. Als u producten bij ons besteld zijn de beleidsregels en algemene voorwaarden die op dat moment van kracht zijn op u van toepassing, tenzij een wijziging van die beleidsregels of algemene voorwaarden wettelijk of door een overheidsinstantie vereist is (in welk geval de wijziging van toepassing zal zijn op eerder door u geplaatste bestellingen), of als we u informeren over de wijziging in deze beleidsregels of algemene voorwaarden voordat wij u de Bestelbevestiging sturen (in welk geval wij het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging van de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen zeven werkdagen nadat u de Producten hebt ontvangen, op de hoogte stelt van het tegendeel).
 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Nederlands recht is van toepassing op contracten die betrekking hebben op de aankoop van Producten via onze site. Nederlands recht is tevens van toepassing op geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of betrekking hebben op dergelijke contracten, of het onderwerp of de totstandkoming van die contracten. Elk geschil of vordering die voortvloeit uit of betrekking heeft op dergelijke Contracten of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.