Neutral Guide

Wat is een neutrale schoen en hoe verschillen ze van elkaar?